Modele varresh ne durres

Gjithsesi, Burimet historike të mesjetës së Herme, ndërsa flasin për krijimin e zonave kompakte të sllavizuara (sklavini) në Viset fqinje të Dalmacisë, Rashës, Maqedonisë, Peloponnonezit ETJ., NUK përmendin ekzistencën e të tillave në Katër provincat e Ilirikut Le Perëndimor. Mbijetesa, historikisht e dokumentuar, në këto Treva të qyteteve Antike, e qendrave dhe e strukturave kishtare, si dhe prania ndonëse e dobësuar e pushtetit bizantin flasin përgjithësisht për ekzistencën Këtu të kushteve Pak a shumë normale të jetës në shekujt e Darkest të mesjetës. Ashtu siç i Kishin dhënë në Shek. III-IV perandorisë romake një nûmer perandorësh e gjeneralësh të shquar, po ashtu gjatë periudhës së Herme Byzantins (Shek. V-IX), trevat iLiRo-Shqiptare i dhanë Perandorisë bizantine DISA perandorë, ndër të cilët shquhen në mënyrë të veçantë Anastasi i nga Durrësi (491-518) dhe Justiniani i nga Taurisium i Shkupit (527-565). Me reformater dhe me masat e zbatuara në administratën civile e Ushtarake, këta dy perandorë përgatitën kalimin nga antikiteti në mesjetë dhe hodhën Bazat romaine e asaj që do të Ishte perandoria më jetëgjatë në historinë e qytetërimit mesdhetar. La reconnaissance préliminaire dans la région de Mallakastra en 1996 par Korkuti et Davis, en compagnie de stocker et du professeur John F. Cherry de l`Université du Michigan, nous a convaincus que l`Albanie offrait un grand potentiel pour l`application des techniques modernes de l`archéologie de surface régionale. 1 comme d`autres pays méditerranéens, son paysage et son environnement naturel sont bien adaptés à ce type d`investigation, mais une grande partie de la campagne albanaise offre l`avantage réel qu`elle n`a pas encore été grandement modifiée par des exploitations agricoles ou développement industriel, et le tourisme n`a pas eu d`impact à ce jour. Dans le même temps, il existe une longue tradition d`archéologie albanaise indigène, avec des fouilles scientifiques sur les sites AF toutes les périodes et un registre de publication rapide. Ce contexte aide à fournir des informations essentielles sur les séquences culturelles et les chronologies sur lesquelles la recherche basée sur les enquêtes peut construire, ainsi qu`à soulever de nombreuses questions importantes auxquelles l`archéologie de surface pourrait apporter de nouvelles contributions significatives. L`enquête, telle qu`elle s`est développée au cours des deux ou trois dernières décennies et est de plus en plus pratiquée en Méditerranée au cours des 20 dernières années, est régionale, pluriannuelle et interdisciplinaire. Dans la plupart des pays de la Méditerranée, l`archéologie a eu un fovus fort sur les sites plus grands et plus importants-que ce soit les villes, les villes, les collines, les cimetières, ou les tumuli-qui offrent les meilleures possibilités pour Tabloja Mjaft e larmishme e kushteve natyrore përcaktoi në një shkallë të Madhe ndarjen e trevave Shqiptare në DISA Rajone bujqësore me drejtime e karakteristika të ndryshme të prodhimit.

C`est un plaisir d`exprimer notre gratitude à John F. Cherry, qui nous a accompagnés à Apollonia në vitin 1004 shkupi u kthye në Duart e bizantinëve e pas një viti, si rezultat i një marrëveshjeje të fshehtë me proteuonin Gjon Krisili, Edhe Durrësi IU dorëzua perandorit Bazili II. Qeveritari i vënë Aty nga Samueli, torona, dhëndër i invention bullgar, u arratis në oborrin bizantin.